අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් බහු මිලදී ගැනීම් සඳහා වට්ටම් 

හායි ඩොක්ටර්, ඔබ මිලදී ගැනීමට කැමති නම් බහු පා .මාලා අපගේ වෙබ් අඩවියෙන්, අපි ඔබට ලබා දෙමු වට්ටම්

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ටෙලිග්‍රාම් හෝ වට්ස්ඇප් හි අප හා සම්බන්ධ වන්න හෝ වෙබ් අඩවියේ වම් පහළ කෙළවරේ චැට් විජට් භාවිතා කරන්න


Tele ටෙලිග්‍රාම් හි සහාය:
https://t.me/MedBoard_Admin


What වට්ස්ඇප් හි සහාය:
https://wa.me/31685191097

හොඳම විකුණුම් පා ses මාලා

නව පා ses මාලා:

විකිණීමට

නොපවතී

විකුණා අවසන්